صدا به معناي واقعي

Posted by تیم طراحی (mashhad, Iran) on 30 August 2007 in Art & Design.

اگه جرات داري با وسايلهاي اين ماشين برو تو خيابون تا بابات رو دربيارن.
من كه جرات نمي كنم ته ماشينم چنين چيزي ببندم.ولي از حق نگذريم واقعاً سيستم توپي داره ؛نه
توضيح اينكه اين عكس از سالن "ساند استريم" تهيه شده است.

 

Sony Ericsson K750i
1/20 second
F/2.8
ISO 320

sound

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+